Tôn chỉ, Mục đích và Triết lý kinh doanh của chúng tôi:
1. Tận tâm với khách hàng! Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn đổi mới chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng! Phát huy hết sức mạnh của toàn thể cổ đông và cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng một cách tối ưu!
2. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố là một Công ty không thể thay thế trong khu vực.
3. Thương hiệu NHAHOSEED® trở thành thương hiệu mạnh về sản xuất kinh doanh giống cây trồng cũng như các dịch vụ nông nghiệp và nông thôn.
4. Thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện; nộp thuế cho Nhà nước ngày càng nhiều.
5. Ngày càng mang lại sự giàu có nhiều hơn cho Cổ đông!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189186
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh