Trên vỏ bao bì ghi TE có tác dụng gì với cây trồng?

TP - Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng các nhà khoa học đã xếp thành 3 nhóm chính:
 
Phân bón Văn Điển nâng cao năng suất chất lượng cho cây mía
Phân bón Văn Điển giảm thất thu lúa xuân 2016
Phân bón thích hợp cho nông sản hữu cơ
Nhóm các nguyên tố cây trồng sử dụng lượng nhiều gọi là đa lượng, gồm: đạm (N), lân (P2O5), Kali (K2O); nhóm các nguyên tố cây trồng sử dụng lượng trung bình gọi là trung lượng, gồm: Canxi (CaO), Magie (MgO), Lưu huỳnh (S), Silic (SiO2); nhóm các nguyên tố cây trồng sử dụng lượng ít gọi là vi lượng, gồm: Kẽm (Zn), Bo(B), Sắt (Fe), Mangan (Mn), molípđen (Mo), đồng (Cu). Các nhà sản xuất phân bón vô cơ thường ghi trên vỏ bao bì những kí hiệu chữ đầu của công thức hóa học từng loại chất dinh dưỡng, ví dụ: NPK 16.16.8 có nghĩa là loại phân tổng hợp này có 16% N,16 % P2O5 , 8% K2O.
 
Hiện nay nhiều loại phân NPK được ghi thêm chữ TE, ví dụ: NPK 16.16.8 + TE. Vậy TE là gì? TE là viết tắt hai chữ cái đầu của hai từ tiếng Anh (Trail Element) có nghĩa là nguyên tố chỉ có viết trong phân tích hóa học không cân đo đếm được, như vậy dùng chữ TE để chỉ nguyên tố vi lượng là chưa chuẩn xác. Bởi có đến 6 nguyên tố vi lượng cây trồng cần không thể ghi chung chung là TE được.
 
Nguyên tố vi lượng phải đo được bằng đơn vị đo lường như ppm hoặc tỷ lệ phần nghìn, phần vạn. Thực tế một số loại phân bón cũng đã ghi rõ trên vỏ bao bì như TE (B = 80 ppm hoặc Zn = 60 ppm...) như vậy loại phân này có đúng là có hai chất vi lượng là Bo và kẽm. Nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng trong đời sống cây trồng như sắt tham gia vào quá trình tổng hợp protein và hình thành diệp lục, nếu thiếu sắt làm ngưng trệ quá trình tổng hợp protein ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Bo tham gia các phản ứng oxy hóa khử xúc tác hoạt tính của một số men giúp cho cây trồng phát triển dễ thuận lợi tổng hợp các vitamin ở trong cây, thiếu Bo sinh trưởng của cây bị ngừng trệ, nếu thiếu trầm trọng cây có thể chết. Kẽm là nguyên tố chính để hình thành các enzym điều hòa cấu trúc của các loại men thiếu kẽm giảm cường độ đồng hóa CO2 và tổng hợp các protein. Đồng tham gia cấu trúc của các protein, enzym thiếu đồng cây giảm quang hợp, với các loại cây ăn quả ngũ cốc còn ảnh hưởng đến ra hoa đậu trái ức chế. Mangan xúc tác nhiều phản ứng oxy hóa khử trong chu trình Crebs, trao đổi phốt pho có vai trò quan trọng trong quang hợp ánh sáng của cây trồng…
 
Như vậy tuy cây trồng cần lượng ít nhưng những nguyên tố vi lượng không thể thiếu được. Hiện nay tất cả các loại đất trồng trọt ở nước ta hàm lượng các nguyên tố vi lượng đều thiếu cần phải được bổ sung qua con đường phân bón. Phân bón Văn Điển có đầy đủ các nguyên tố vi lượng: Phân lân Văn Điển ngoài lân dễ tiêu 16%, vôi 30%, Magie 15%, Silic 24% còn có các nguyên tố vi lượng: Sắt 0,4%, Bo 0,04%, kẽm 0,02%, đồng 0,02%, môlípđen 0,02%, Magan 0,06%. Các loại phân đa yếu tố NPK Văn Điển cũng có đầy đủ cân đối các chất đa lượng, trung lượng và các chất vi lượng. Trên vỏ bao bì được ghi là các chất vi lượng, không ghi chữ TE.
(tienphong.vn)
Hướng dẫn kỹ thuật khác :
»Kỹ thuật ủ và bón phân hữu cơ (31/10/2018)
»Cách nhận biết bệnh thán thư hại rau màu (31/10/2018)
»Lưu ý khi phun thuốc trừ sâu (31/10/2018)
»LƯU Ý KHI TRỒNG DƯA, BÍ BÒ (31/10/2018)
»CÂN ĐỐI ĐẠM VÀ KALI CHO LÚA (31/10/2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1542100
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh