THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố
Tên tiếng Anh: Nha Ho Seed Joint Stock Company

Trụ sở chính: Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (84) 0259 3 853 555
Số Fax: (84) 259 3 853 066

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4500244386 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày  01/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/4/2020.
Đại diện theo pháp luật: Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty.
Ngày thành lập: 07/10/1997
Vốn điều lệ: 40.000.00.000 đồng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Ông Trương Văn Hiền  - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
2. Ông Trương Văn Dũng - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Huy Trung  - Thành viên HĐQT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT: Bà Võ Thị Thảo

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
1. Ông Trương Văn Hiền           -  Chủ Tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty
2. Ông Trần Duy Hải                  - Phó Tổng giám đốc tài chính
3. Ông Bùi Văn Sáng                 - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY
Tổng số CBCNV tính đến ngày 01/4/2020: 112 người (Nữ: 50 người);

Trong đó:
        + Khối cán bộ quản lý gián tiếp, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kinh doanh là: 42 người;
        + Khối Công nhân trực tiếp sản xuất là: 70 người.

* Về trình độ học vấn và tay nghề:
        Số cán bộ có trình độ trên Đại học: 05 người
        Số cán bộ có trình độ Đại học: 20 người
        Số cán bộ có trình độ Cao Đẳng, Trung cấp: 11 người
        Số còn lại là công nhân có tay nghề từ bậc 2 đến bậc 7

* Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty theo kiểu trực tuyến và chức năng, bao gồm Tổng Giám đốc phụ trách chung, hai Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật & tài chính và 10 Phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189124
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh