Từ ngày thành lập đến nay, Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt, như số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, chủng loại sản phẩm, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Kết quả là trong những năm qua, doanh thu, các khoản giao nộp cho Nhà nước và lợi nhuận của Công ty đều gia tăng.

 

Mục tiêu ngắn hạn: Không ngừng ổn định và nâng cao đời sống cho toàn thể CBCNV. Bảo toàn vốn, giao nộp đầy đủ các khoản phải nộp cho Nhà nước. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo Điều lệ Công ty.


Mục tiêu dài hạn: Phấn đấu để Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố trở thành một công ty không thể thay thế trong khu vực; thương hiệu NHAHOSEED® trở thành thương hiệu mạnh về sản xuất kinh doanh giống cây trồng cũng như các dịch vụ nông nghiệp và nông thôn; thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện; đóng thuế cho Nhà nước ngày càng nhiều; và đặc biệt là ngày càng mang lại sự giàu có nhiều hơn cho Cổ đông.

Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đồng thời thực hiện 9 giải pháp sau đây:


1-  Đại đoàn kết: Toàn thể Cổ đông và người lao động đoàn kết một lòng để thực hiện mục tiêu chung! 


2- Giải pháp tìm kiếm sản phẩm mới:

      + Tìm kiếm các đối tác mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các đối tác và sản phẩm có  yếu tố mước ngoài, khảo nghiệm, nhập và độc quyền kinh doanh lâu dài.
      + Tiếp tục phát triển các sản phẩm phân bón các loại.


3- Giải pháp về sản xuất và khuyến nông:

      - Tăng cường hợp tác với nông dân Ninh Thuận trong sản xuất và bao tiêu giống lúa và giống bắp nguyên liệu.
      - Phát triển việc liên doanh, liên kết, hợp tác toàn diện với các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để sản xuất sản phẩm. 

4- Giải pháp về chế biến sản phẩm: Tăng cường quản lý khâu chế biến giống. Chế biến tất cả các loại sản phẩm giống cây trồng với chất lượng cao, kịp thời phục vụ cho bán hàng. An toàn trong lao động và phòng chống cháy nổ.

5- Giải pháp về kiểm soát chất lượng sản phẩm:

      - Không ngừng cải tiến các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông. Tất cả các loại sản phẩm do Công ty sản xuất ra cho đến tay người tiêu dùng đều đạt chất lượng cao và ổn định, đảm bảo tính cạnh tranh của Doanh nghiệp  trên thị trường.
      - Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm soát chất lượng sản phẩm, đặc biệt từ khâu sản xuất ở Đội nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm vượt trội so với các đơn vị sản xuất giống khác.

6- Giải pháp về khoa học công nghệ

      - Triển khai Dự án cạnh tranh nông nghiệp tại Bình Thuận và Ninh Thuận.

      - Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng gắn liền với thực tiễn sản xuất.

      - Tăng cường hợp tác với các Viện, Trường, Trung tâm cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mua bản quyền một số sản phẩm mới đưa vào sản xuất kinh doanh, góp phần phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng về sản phẩm của nông dân. 

7- Giải pháp về đào tạo đội ngũ và tổ chức bộ máy:

      - Không ngừng đào tạo đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của Công ty. Đặc biệt chú trọng đào tạo chuyên môn sâu cho đội ngũ  cán bộ trẻ.
      - Đội ngũ gọn, nhẹ, và ngày càng mang tính chuyên nghiệp hóa.
      - Tiến tới thành lập Chi Nhánh ở các vùng miền, như  tại miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng hay Quảng Nam) và các tỉnh phía Nam (TP.HCM) để giới thiệu sản phẩm và bán hàng ở các thị trường mới. 

8- Giải pháp về kinh doanh bán hàng và mở rộng thị trường:

      - Hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận cho đội ngũ bán hàng ở tất cả các vùng miền.
      - Ổn định thị phần ở thị trường truyền thống, xâm nhập và giới thiệu sản phẩm ở các thị trường mới.

9- Giải pháp về vốn: Tiếp cận tất cả các nguồn vốn với các hình thức khác nhau nếu có thể được.  

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189205
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh