Câu hỏi: Hãy cho biết trong nuôi tôm càng xanh thương phẩm hiện nay cần quan tâm đến vấn đề gì nhất?
Đáp án: Hiện nay, trong nuôi tôm càng xanh thương phẩm, cần quan tâm các vấn đề sau đây ...
Câu hỏi: Hãy trình bày các dạng chế phẩm sinh học, nguyên lý và mục đích sử dụng trong nuôi thuỷ sản?
Đáp án: - Các dạng chế phẩm sinh học: Có 2 dạng chủ yếu ...
Câu hỏi: Hãy trình bày phương pháp gây màu nước và tác dụng của việc gây màu nước trong ao nuôi trồng thủy sản?
Đáp án: * Phương pháp gây màu nước: Gây mầu nước bằng cách bón phân hoá học (urê phosphate, urê N2H4CO, N-P-K, superphosphate) hoặc phân sinh học...
Câu hỏi: Hãy cho biết ưu nhược điểm tưới tiết kiệm nước bằng biện pháp tưới nhỏ giọt?
Đáp án: 1. Khái niệm: Tưới nhỏ giọt là hình thức đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục ...
Câu hỏi: Hãy cho biết ưu nhược điểm của tưới tiết kiệm nước bằng biện pháp tưới phun mưa?
Đáp án: 1. Khái niệm: - Là hình thức đưa nước tưới tới cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo nhờ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 698158
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh