Câu hỏi: Hãy cho biết lợi ích của phương pháp gieo/sạ lúa bằng công cụ gieo thẳng hàng và kỹ thuật chăm sóc lúa gieo thẳng?
Trả lời: 1- Lợi ích của phương pháp gieo/sạ lúa bằng công cụ gieo thẳng hàng ...
Câu hỏi: Hãy cho biết tại sao khi trồng lạc người ta áp dụng biện pháp cày sâu và giải thích câu: “Không lân không vôi thì thôi trồng lạc”?
Trả lời: 1- Khi trồng lạc, người ta áp dụng biện pháp cày sâu, vì cày sâu có tác dụng ...
Câu hỏi : Hãy cho biết triệu chứng bệnh lúa lùn sọc đen; tác nhân gây bệnh, con đường lây lan và biện pháp phòng trừ?
Trả lời: 1- Triệu chứng bệnh: - Cây thấp lùn. - Lá ngắn, thô, có màu xanh đậm; lá lúa bị xoăn, đôi khi thấy rách mép lá; gân ...
Câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa và các biện pháp phòng trừ?
Trả lời: 1- Đặc điểm truyền bệnh: Rầy nâu chích hút nhựa cây bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (cây lúa, lúa chét, cỏ) ...
Câu hỏi: Hãy cho biết nội dung quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đối với việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm trong sản xuất rau, quả tươi an toàn (Việt GAP)?
Trả lời: - Tổ chức và cá nhân sản xuất rau, quả theo VietGAP phải ghi chép và lưu giữ đầy đủ nhật ký sản xuất, nhật ký về bảo vệ thực vật, phân bón, bán sản phẩm,…
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 979614
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh