Câu hỏi: Tại sao thông tin thị trường quan trọng đối với công tác khuyến nông?
Đáp án: Thông tin thị trường rất quan trọng đối với công tác khuyến nông vì giúp người nông dân đưa ra các quyết định ...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189158
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh