Kỹ thuật trồng bưởi
Kỹ thuật trồng cải bắp
Cách trồng cải bắp rất đơn giản với những kỹ thuật trồng dễ theo dõi. Cải bắp thuộc nhóm rau có nguồn gốc ôn đới, nhiệt độ xuân hoá (nhiệt độ cần thiết để phân hoá mầm hoa) là 1-10 độ C trong khoảng 15-30 ngày tuỳ thời gian sinh trưởng của giống. Do vậy, trong quá trình sinh trưởng, khi gặp điều kiện này, cây sẽ ra hoa, kết quả ngay ở năm đầu.
Hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, Mùa 2018 các tỉnh phía Bắc
Kỹ thuật chăm sóc thỏ sơ sinh đạt tỷ lệ sống cao
Kỹ Thuật mới trồng cam sành hạn chế bệnh Greening
Trước khi chuẩn bị đất trồng cần lưu ý, nếu vườn đã trồng cây có múi trước đây thì tất cả phải được loại bỏ hoàn toàn, kể cả bộ rễ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 736910
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh