Bệnh tụ huyết trùng (Pasteurellosis)
Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng, nóng, là cơ hội phát sinh bệnh tụ huyết trùng trên vật nuôi, vì vậy rất cần có thêm những hiểu biết để phát hiện và phòng trị bệnh kịp thời.
Cảm nắng, cảm nóng ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng trị
Những ngày nắng nóng, oi bức, nhiệt độ môi trường lên cao, cản trở việc thải nhiệt của cơ thể gia súc, gia cầm, dẫn đến thân nhiệt tăng quá mức dễ gây ra cảm nắng, cảm nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất của vật nuôi.
Bệnh vàng lá Panama trên cây chuối và giải pháp phòng ngừa
Nấm bệnh vàng lá Panama mẫm cảm nhất ở giai đoạn cây chuối sinh trưởng khỏe và chuẩn bị trổ hoa. Cây bị bệnh muộn có thể vẫn cho buồng quả nhưng quả không có giá trị thương phẩm.
Quy trình quản lý bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại điều
Những kinh nghiệm nuôi thâm canh cá
Các kinh nghiệm của nhà nông như: “Cá nổi đầu nuôi lâu mới lớn"; "Đục nước béo cò”... đều là các chỉ dấu xấu với cá nuôi...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 661447
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh