Quy trình kỹ thuật thâm canh cây bông - Áp dụng cho vùng bông Đông Nam Bộ

1/ Chọn đất: Đất thích hợp nhất để trồng bông là đất đá bọt, đất nâu, đất đen trên nền đá bazan. Đất phải cao ráo, thoát nước tốt.

 

2/ Giống bông:  Giống bông lai L18 và một số giống bông lai kháng sâu.

 

3/ Thời vụ: Thời vụ gieo bông cho vùng Đông Nam Bộ từ 01/7 – 10 /8 dương lịch, nhưng khung thời vụ tốt nhất từ ngày 10 – 20/7 dương lịch.

 

4/ Chuẩn bị đất và gieo trồng:

- Đối với những chân đất thu hoạch cây vụ 1 trước khi gieo bông: Dọn sạch cỏ dại và tàn dư, dùng máy phay hay trâu bò để làm đất trước khi gieo bông.

- Trong trường hợp cây vụ 1 chưa thu hoạch xong thì phải tổ chức gieo gối.

- Rạch hàng: Rạch hàng để gieo bông với khoảng cách theo hướng dẫn ở phần mật độ – khoảng cách. Độ sâu rạch  hàng khoảng 5 – 7 cm.

Chú ý: Chỉ gieo bông khi đất đủ ẩm. Ở những chân đất khó thoát nước nên vun luống hoặc xẻ rãnh sâu cho nước thoát sau cơn mưa.

 

5/ Mật độ – khoảng cách gieo trồng:

            Trong điều kiện có phun PIX, mật độ gieo trồng phải tăng khoảng 40% so với mật độ phổ biến của vùng (tương đương với khoảng 2,9 cây /m2);

            Hàng cách hàng : 1,0 m; cây cách cây: 0,34m; mỗi hốc để 1 cây.

 

6/ Xen canh:

- Trường hợp gieo bông hàng kép : Giữa hai hàng kép gieo 2 – 3 hàng đậu.

- Trường hợp gieo bông hàng đơn : Giữa hai hàng bông gieo 1 hàng đậu.

- Thời vụ cho cây trồng xen: Sau khi gieo bông khoảng 15 ngày.

- Cây trồng xen: Nên trồng đậu tương.

 

7/ Dặm tỉa: Để đảm bảo mật độ cây thì phải tiến hành dặm thật sớm, dặm ngay sau khi gieo 5 – 7 ngày. Sau gieo 1–2 tuần phải tỉa định cây, chỉ để 1 cây /hốc.

 

8/ Phân bón:

- Tổng lượng phân bón: 120 kg N + 60 kg P205 + 60 kg K20/ ha.

- Loại phân và lượng phân bón cho mỗi lần: Tính cho trường hợp sử dụng phân đơn (Lân Ninh Bình, Sulfat amôn, Urê và kali clorua):

 

Lần bón

(Ngày sau gieo)

Lượng phân thương phẩm (kg /ha)
Lân NB Đạm  SA Urê Kali
1. Bón lót (trước gieo) 400 143 0 35
2. Bón thúc lần 1 (20-25 ngày sau gieo) 0 0 69 35
3. Bón thúc lần 2 (45-50 ngày sau gieo) 0 0 68 30
4. Bón thúc lần 3 (70-75 ngày sau gieo) 0 0 59 0
Tổng cộng (kg/ha) 400 143 196 100

 

Ghi chú: Lượng phân bón các loại  và thời kỳ bón thúc có thể được thay đổi tùy theo tình hình thực tế trên đồng ruộng.

 

- Thời kỳ bón:

+ Bón lót: Bón lót ngay khi gieo hạt, bón vào khoảng giữa hai hốc, tuyệt đối không được bón lên trên hạt bông hoặc gieo hạt bông lên trên phân bón lót.

+ Bón thúc lần 1: Bón vào giai đoạn 20 - 25 ngày sau gieo.

+ Bón thúc lần 2: Bón vào giai đoạn 45 - 50 ngày sau gieo.

+ Bón thúc lần 3: Bón vào giai đoạn 70 - 75 ngày sau gieo.

Chú ý:

+ Xạc cỏ trước khi bón phân, bón phân xa gốc bông và lấp đất ngay sau khi bón, không nên bón phân trên bề mặt mà không có lấp đất.

+ Những  ruộng bông không bón lót được kịp thời thì  toàn bộ lượng phân dùng cho bón lót phải được bón thúc sớm ngay sau khi bông mọc đều 2-3 ngày.

- Phun phân qua lá:  Phun phân bón lá VCC cho cây bông từ 3 – 4 lần /vụ với lượng 2 – 2,5 kg /hecta /1 lần. Phun định kỳ 7 – 10 ngày 1 lần, lần phun đầu tiên vào giai đoạn 75 ngày tuổi.

 

9/ Xới xáo và phòng trừ cỏ dại:

- Trước lúc gieo, sử dụng Ametrex với lượng 2,0 kg /ha phun trước khi gieo bông từ 7-10 ngày. Nếu sử dụng thuốc cỏ Ametrex hoặc Round up sau khi gieo bông thì phải che vòi phun lại để tránh thuốc tiếp xúc trực tiếp với cây bông.

- Làm cỏ: Xạc cỏ và nhổ cỏ gốc  kết hợp với bón phân  thúc để tạo điều kiện cho cây bông không tranh chấp dinh dưỡng và ánh sáng với cỏ dại.

- Xới xáo: Trên chân đất nặng, đất có độ tơi xốp kém thì phải xới xáo 2 – 3 lần / vụ trước khi bón phân. Đối với đất đỏ nâu có kết cấu viên và đất sỏi cơm thì không cần phải xới xáo.

 

10/ Phun PIX: Những ruộng bông được chăm sóc theo quy trình hướng dẫn  thì cần phun PIX 2-3 lần /vụ. Lần thứ nhất phun 50 ml PIX 40%/ hecta vào giai đoạn 55 ngày sau gieo (giai đoạn cây bông bắt đầu nở hoa). Lần thứ hai phun 100 ml PIX 40%/ hecta vào giai đoạn 75 ngày sau gieo (giai đoạn nở hoa rộ).

Chú ý: Không phun PIX cho những ruộng mà cây bông sinh trưởng còi cọc.

 

11/ Bấm ngọn: Cây bông đã được chăm sóc tốt thì tiến hành bấm ngọn vào thời kỳ cây bông đã có khoảng 14 –15 cành quả. Bấm búp ngọn thân chính và ngọn cành đực để cho các cành quả có điều kiện vươn dài ra và đậu quả tốt hơn.

 

12/ Quản lý sâu bệnh hại: Theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp của ngành.

 

13/ Thu hoạch- Phân loại: Bông nở vào tháng 11-12, chỉ thu những múi bông tốt, không thu các múi bông điếc, thối đen hay trái bông chưa nở. Khi thu hoạch kết hợp với phân loại ngay, để riêng bông loại 1 và bông loại 2. Thu xong phơi bông cho thật khô, hạt giòn. Không để lẫn lá, rác và sợi nilon vào trong bông...

Hướng dẫn kỹ thuật khác :
»Quy trình kỹ thuật thâm canh cây bông - Áp dụng cho vùng bông Đông Trường Sơn (07/06/2011)
»Quy trình kỹ thuật thâm canh cây bông - Áp dụng cho vùng bông Tây Trường Sơn (06/06/2011)
»Quy trình kỹ thuật thâm canh bông phủ màng PE (06/06/2011)
»Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống bông lai F1 (06/06/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1507699
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh