Hạt giống lúa thuần AN SINH 1399

Lúa An Sinh1399 có thời gian sinh trưởng vụ ĐX từ 100 - 105 ngày, vụ hè thu 95 - 98 ngày thích hợp cho vùng trồng 3 vụ/năm, chiều cao 100 - 105cm, khả năng đẻ nhánh 6 - 7 nhánh/cây, số lượng bông đạt từ 250 - 300/m2, số hạt chắc trên bông 110 - 125 hạt, khối lượng 1.000 hạt từ 23 - 24gr, tỷ lệ gạo lứt đạt 80,4% trong vụ ĐX và 75,6% vụ HT. Năng suất bình quân vụ ĐX từ 7 - 8 tấn/ha canh tác tốt có thể đạt 10 tấn/ha, vụ HT 6 - 7 tấn/ha, kháng rầy và bệnh đạo ôn. Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp với các vùng sinh thái.

 

Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189096
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh