Hạt giống ngô lai đơn F1: THỊNH VƯỢNG 9999

Thời gian sinh trưởng từ 115 – 120 ngày, chiều cao cây 215 – 225 cm, chiều cao đóng bắp 110 – 120 cm, chiều dài bắp 19 – 22 cm, đường kính bắp 4,8 – 5,2 cm, có số hàng hạt 16 – 18 cm, số hạt/hàng 38 – 42. Trọng lượng 1000 hạt 330 – 335g, năng suất đạt từ 8 – 12 tấn/ha.

 

Hạt bán răng ngựa, màu vàng đậm, được nông dân và thương lái ưa chuộng.

 

Giống ngô lai Thịnh Vượng 9999 có khả năng chống đổ ngã khá, chịu hạn, chịu rét tốt. Chống chịu với bệnh đốm lá (điểm 1) và không bị bệnh khảm làm cho lá bị biến vàng, nhiễm nhẹ với bệnh khô vằn, sâu đục thân, đục bắp.

 

Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189091
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh