Tìm công thức nitơ tối ưu cho cây khoai lang
Một số mối quan hệ có vẻ rất phức tạp, như mối quan hệ giữa cây khoai lang và nitơ trong đất chẳng hạn. Quá ít nitơ thì cây khoai lang không phát triển tốt và cho năng suất thấp. Tuy nhiên, quá nhiều nitơ khoai lại tăng cường phát triển nhánh và lá thay vì củ. Điều này cũng dẫn đến năng suất không cao
Xét nghiệm chẩn đoán nhanh cho bệnh viêm vú ở bò sữa
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nước của vật nuôi
Phát hiện các hợp chất giữ cho thực vật giữ nguyên độ tươi mới
Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa công nhận "Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của rầy nâu Nilaparvata lugens (Stal), rầy lưng trắng Sogatella furcifera (Horvath) hại lúa" là tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp và PTNT (mã hiệu: TBKT 01-88: 2018/BNNPTNT) theo Quyết định số 1757/QĐ-BVTV-KH ngày 28/6/2018.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1061509
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh