Lân dễ tiêu trong đất và vôi: không chỉ cải thiện pH đất?
Cây trồng không thể phát triển mà không có lân. Nhưng thường có một “giới hạn hút lân” đối với bao nhiêu lượng lân cây có thể lấy từ đất. Đó là bởi vì lân trong đất thường ở dạng mà cây không hút được. Điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất của cây trồng.
Các nhà nghiên cứu khám phá chìa khóa để sản xuất hàng loạt các hợp chất có lợi cho các loài thực vật
Tìm cách đối phó với dịch khảm lá sắn
Các nhà khoa học về bảo vệ thực vật (BVTV) ái ngại: Biện pháp diệt trừ bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh khảm lá virus trên sắn) là điều không khả thi trong việc khống chế dịch khảm lá sắn đang hoành hành tại các tỉnh phía Nam nước ta.
Hệ gien cây mía rất phức tạp cuối cùng đã được giải trình tự
Một số phương pháp dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản
Trong nuôi trồng thủy sản, người nuôi thường dùng thuốc hoặc hóa chất để phòng trị bệnh cho vật nuôi và môi trường. Bài viết sau đây xin được giới thiệu 6 phương pháp dùng thuốc và hóa chất thường được áp dụng để phòng trị các bệnh bên ngoài và bên trong cơ thể của động vật thủy sản
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 736843
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh