Một giải pháp để cải thiện chất lượng đất: phủ thực vật
Ô nhiễm nguồn nước từ nông nghiệp
Một nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Montréal của Canada lần đầu tiên định lượng được khối lượng dưỡng chất tối đa – cụ thể là phốt pho (lân) – có thể tích tụ trong một lưu vực sông trước khi phần ô nhiễm bổ sung được thải vào các hệ thống thái hạ lưu.
Thuốc chống côn trùng cho cây trồng có nguồn gốc từ cây thuốc lá
Cây trồng ở vùng đất khô cằn có thể học hỏi từ vi khuẩn cố định nitơ
Xác định giống ngô lấy dưỡng chất từ vi khuẩn để giảm nhu cầu sử dụng phân bón
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189111
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh