Chuyện con kiến vàng...
…Nhớ chuyện xưa trèo cây xoài, cây mận hay cây vú sữa ở góc vườn nhà là bị mấy con kiến vàng cắn. Ghét lắm, cứ châm lửa rồi đốt luôn cả ổ.
Đề xuất các biện pháp quản lý bệnh khảm lá sắn
Câu hỏi đặt ra: Liệu có giống sắn kháng bệnh khảm hay không? Kết quả nghiên cứu hiện nay chỉ dừng lại trên quy mô đánh giá kiểu hình tại đồng ruộng nên kết luận khoa học cần thời gian để kiểm chứng.
Bệnh khảm lá sắn và đề xuất biện pháp quản lý
Hiện nay, tình hình sâu bệnh hại sắn trở nên rất phức tạp tại vùng thâm canh và có nguy cơ lan rộng sang vùng khác.
Kỹ thuật xây dựng hệ thống bể thu phân và sản xuất phân hữu cơ
Hệ thống bể thu phân và sản xuất phân hữu cơ là một giải pháp kỹ thuật do một nhóm cán bộ thuộc Dự án hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp (LCASP) đưa ra nhằm giúp người chăn nuôi thu gom chất thải rắn để sản xuất phân hữu cơ, giảm ô nhiễm môi trường trong khu vực chăn nuôi; giảm tải, giảm diện tích xây dựng hầm biogas và hồ phủ bạt HDPE, góp phần thúc đẩy sản xuất cây trồng theo hướng hữu cơ, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.
Bước đột phá về lắp ráp bộ gien tôm nước ngọt
Việc sắp xếp và lắp ráp bộ gien chất lượng cao đầu tiên trên thế giới của tôm càng xanh (M. rosenbergii) đã hoàn thành.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1061511
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh