Công Tác Khử Lẫn Và Kiểm Định Đồng Ruộng Tại Công Ty CP Giống Cây Trồng Nha Hố

Khữ lẫn  là khâu kỹ thuật quan trọng trong sản xuất lúa giống, để sản xuất ra các lô giống đạt tiêu chuẩn quy định đưa vào lưu thông, trao đổi, buôn bán trên thị trường. Tại Công Ty CP Giống Cây Trồng Nha Hố khâu khữ lẫn và kiểm định đồng ruộng luôn được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.
Để đảm bảo độ thuần của lúa giống thành phẩm, vấn đề vệ sinh đồng ruộng luôn được tiến hành kĩ lưỡng trước khi gieo cấy : Đất sau khi cày ải tiến hành bừa trục, san bằng mặt ruộng, vệ sinh làm sạch cỏ dại, lúa rài, lúa cỏ cặp bờ và dưới ruộng đặc biệt lúa tàn dư của vụ trước, triệt tiêu cỏ bằng cách dùng một trong các loại thuốc cỏ không chọn lọc để phun diệt cỏ trước làm đất lần cuối 5-7 ngày hoặc các phương pháp khác, sau đó tiến hành trục lại lần nữa trước khi tiến hành gieo sạ hoặc cấy.
Ảnh 1 : Công nhân kỹ thuật công ty đang tiến hành khử lẫn.
Sau giai đoạn vệ sinh đồng ruộng công tác khữ lẩn và kiểm định được tiến hành trong các giai đoạn sau :
1. Giai đọan 10 - 15 ngày sau khi cấy (hoặc sạ) kết hợp với cấy dặm: Nhổ bỏ những cây lúa rài, lúa chét, những cây lúa nền không cùng hàng (kể cả lúa cấy và lúa sạ) vào thời điểm này đối với những cây lúa chét rất dễ phát hiện, nhưng đối với những cây lúa nền (cây lúa mọc lên do hạt lúa vụ trước rụng ra ruộng) của vụ trước rất khó phát hiện do đó cần nhổ bỏ cả những cây nằm ngoài hàng.
2. Giai đoạn 30-35 ngày sau khi cấy hoặc sạ (trước khi lúa làm đòng): Nhổ bỏ cỏ dại còn sót, những cây lúa lẫn về chiều cao, chiều dài lá, màu thân, dạng hình…, nếu có lúa von xuất hiện cần nhổ bỏ ngay giai đoạn này. Vào giai đoạn này, các đặc tính đặc trưng của giống đã được phân biệt nên cần quan tâm nhổ bỏ những cây khác dạng về các đặc tính trên.
3. Khi lúa trổ 30-50 %, nhổ bỏ các cây lúa khác giống về thời gian trổ, màu hạt, râu hạt, lá đòng và cách đóng hạt trên bông. Đây là giai đoạn các đặc tính giống biểu hiện đặc trưng nhất có thể phân biệt rõ đối với các cây khác dạng do đó cần quan tâm nhổ triệt để giai đoạn này.
4. Trước khi thu hoạch: kiểm tra lại lần nữa, nhổ những cây còn sót lại (khác về chiều cao cây, lá đòng, thời gian sinh trưởng).
Ảnh 2 :Khữ lẫn lần cuối trước khi thu hoạch.
Thu hoạch làm sạch bao bì, trước khi tiến hành thu hoạch, làm sạch các dụng cụ như: thúng và bao đựng lúa, máy suốt, sân phơi để tránh bị lẫn cơ giới; trong quá trình, phơi sấy, làm sạch luôn được giám sát kỹ bởi bộ phận KCS để tránh lẫn giống.

 

Thông tin KHKT khác :
»PC 10- Giống lúa kháng rầy cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (05/07/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1384336
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh