THÔNG BÁO CHÀO BÁN TIẾP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI HẾT.
Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chào bán tiếp số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết như sau:
chi tiết »
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty đến thời điểm ngày 1/6/2020 như sau:
chi tiết »
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố xin thông báo kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
chi tiết »
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố trân trọng Thông báo đến Quý khách hàng, Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty về việc thay đổi người đại diện pháp luật và Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
chi tiết »
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 5 NĂM LẦN THỨ IV, 2020 - 2025
Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 5 năm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
chi tiết »
1 2 3 4 5 » Cuối
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1425741
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh