THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố xin thông báo kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
chi tiết »
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố trân trọng Thông báo đến Quý khách hàng, Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty về việc thay đổi người đại diện pháp luật và Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
chi tiết »
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 5 NĂM LẦN THỨ IV, 2020 - 2025
Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 5 năm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
chi tiết »
GIỐNG LÚA THUẦN AN SINH 1399 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT NHIỄM PHÈN MỘC HÓA - LONG AN
Giống lúa An Sinh 1399 được Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ chọn tạo, giống có đặc tính tốt như cứng cây, ngắn ngày, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ, chống chịu sâu bệnh hại,… Đây là tâm huyết mà cả các nhà chọn tạo giống mong đợi để người dân có thêm cơ hội cho lựa chọn, hướng đến thay thế các giống đã thoái hóa và nhiễm bệnh.
chi tiết »
GIỐNG LÚA THUẦN OM429 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT ĐỒNG THÁP
Ngày 10/02/2020, tại ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố phối hợp với Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Huỳnh Tiến đã tổ chức hội nghị đầu bờ, tham quan, giới thiệu giống lúa thuần OM429 với sự tham gia của hơn 30 nông dân tại địa phương.
chi tiết »
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189100
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh