Bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc và một Phụ trách kế toán của Công ty
Căn cứ vào Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại Hội cổ đông lần thứ VII. Theo đề nghị của ông Vũ Xuân Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố ...
chi tiết »
Khóa tập huấn về quản trị Website
Thực hiện phương châm “ Cầu nối doanh nghiệp – Kết nối tương lai”, Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố luôn tạo những cơ hội, điều kiện tốt nhất cho ...
chi tiết »
Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII
Đầu Quý II năm 2011, Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII tại Hội trường của Công ty. Chủ trì Đại Hội là Tiến sĩ Trần Anh Hào, Chủ tịch HĐQT, và Tiến sĩ Vũ Xuân Long, Tổng Giám đốc Công ty.
chi tiết »
Nghiên cứu và phát triển thị trường tại Camphuchia
Đầu tháng 6 năm 2011, Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố, Tiến sĩ Vũ Xuân Long, đã trực tiếp đi nghiên cứu và phát triển thị trường tại Camphuchia
chi tiết »
Nghiên cứu và phát triển thị trường tại tỉnh Savannakhet - Lào
Giữa Quý II năm 2011, Lãnh đạo Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đã cùng với một số doanh nhiệp của Việt Nam sang nghiên cứu và phát triển thị trường tại tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
chi tiết »
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1507871
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh