Tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của Trung tâm nghiên cứu cây bông Nha Hố
Các Đồng chí cán bộ lão thành, các thế hệ cha anh đã từng cống hiến cho sự phồn vinh của Nha Hố nói riêng và Tổ quốc nói chung về thăm Công CP Giống cây trồng Nha Hố vào ngày 05-06 tháng 3 năm 2011.
chi tiết »
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1584259
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh