Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đi thăm và làm việc tại các tỉnh Bắc Lào.

 
Tiến sĩ Trần Anh Hào, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đi thăm và kiểm tra thị trường các tỉnh Bắc Lào. Đây là vùng có nhiều bà con nông dân sử dụng sản phẩm hạt giống cây trồng các loại của Công ty như hạt giống ngô lai LVN10, VN8960, hạt giống bông lai VN01-2. Đồng thời, Chủ tịch Trần Anh Hào cũng đã trực tiếp thăm một số tỉnh và chỉ đạo khảo sát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của các tỉnh Bắc Lào để định hướng đầu tư cho Công ty trong thời gian tới.
 
 
 
Ảnh: Chủ tịch Trần Anh Hào được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luong Nam Tha, Nước CHDCND Lào trực tiếp giới thiệu tiềm năng của tỉnh nhà.

 

 

Tin tức - Sự kiện khác :
»Đại Hội Chi Đoàn Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố nhiệm kỳ 2012 – 2014. (13/02/2012)
»NHAHOSEED lọt vào Top 20 sản phẩm tiêu dùng được tôn vinh (02/01/2012)
»NHAHOSEED – Thi nâng bậc lương cho 79 công nhân sản xuất (21/12/2011)
»Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10 – 2011 (24/10/2011)
»Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố (07/09/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1384426
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh