Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố

 Ngày 21 tháng 5 vừa qua, Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15.

TS Trần Anh Hào – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Bông Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP giống cây trồng Nha Hố và TS Vũ Xuân Long – TGĐ Công ty điều hành đại hội.

TS Vũ Xuân Long đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng, kế hoạch năm 2019.
 

 
Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, và các tờ trình liên quan.
 

 
Cổ đông tham gia đã cùng phân tích và sôi nổi đóng góp ý kiến xây dựng với mong muốn công ty ngày càng phát triển bền vững.
Tin tức - Sự kiện khác :
»Ngô lai Thịnh Vượng 9999 khẳng định ưu thế ở Quảng Ngãi (16/05/2019)
»Giống lúa OM429 (20/03/2019)
»Mô hình ngô vụ đông năng suất cao (09/01/2019)
»Giống ngô lai THỊNH VƯỢNG 9999 trên đất xứ Thanh (04/01/2019)
»Giống ngô lai đơn THỊNH VƯỢNG 9999 trên đất Thái Bình (04/01/2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1507757
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh