Hội nghị đầu bờ về giống ngô lai chịu hạn VN8960.

Hội nghị đầu bờ về giống ngô lai chịu hạn VN8960.

Tin tức - Sự kiện khác :
»Lễ ra mắt liên minh sản xuất giống ngô lai Nha Hố Seed (06/06/2011)
»Nghiên cứu và phát triển thị trường tại tỉnh Savannakhet - Lào (06/06/2011)
»Nghiên cứu và phát triển thị trường tại Camphuchia (06/06/2011)
»Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII (06/06/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1061500
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh