NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 Ngày 08 tháng 06 năm 2022, Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố đã tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với một số nội dung cơ bản như sau: 

Tin tức - Sự kiện khác :
»Lễ gặp mặt đầu xuân Tân Sửu năm 2021 (22/02/2021)
»LỄ KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 (22/10/2020)
»BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 23/9/2020 (23/09/2020)
»THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (13/08/2020)
»TỔNG HỢP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 25,4 TỶ ĐỒNG LÊN 40,0 TỶ ĐỒNG (12/08/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189083
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh