Ninh Thuận: Sản xuất nông nghiệp vụ mùa 2018 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

 Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận họp bàn các phương án sản xuất vụ mùa năm 2018. Ông Trần Quốc Nam phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, vụ mùa năm 2018 cả tỉnh sẽ tập trung sản xuất 17.439 ha đạt 65,65% kế hoạch (đầu năm giao 26.563 ha). Với tình hình thời tiết có mưa trong những ngày vừa qua, mực nước hồ Đơn Dương đến ngày 21/9/2018 đạt dung tích 46,06 triệu m3 và có khả năng tăng do Nhà máy điều tiết lưu lượng nước xả thấp hơn. 21 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh có tổng dung tích là 73,2/194,49 triệu m3, chiếm 37,64% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, nguồn nước sản xuất vụ mùa năm 2018 vẫn rất khó khăn, diễn biến tình hình thời tiết vẫn rất khó lường, cực đoan, không theo quy luật.
 
 Để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán hiện nay, ngày l7/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3963/KH-UBND điều chỉnh, bổ sung công tác ứng phó hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó hạn hán theo Chỉ thị số 51 CT/TU ngày 18/6/2018 của Tỉnh ủy với mục tiêu cao nhất là: “Không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt. Đảm bảo nguồn nuớc phục vụ một số ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; không để đàn gia súc, gia cầm thiếu nước uống và phát sinh dịch bệnh; quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước theo hướng ổn định, bền vững”. Theo đó đã xây dựng 3 phương án chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2018 như sau:
 
+ Phương án 1: Với tổng lượng mưa trong tháng 9/2018 dưới 30mm nhưng hồ Đơn Dương dung tích trên 30 triệu m3, thì tổng diện tích sản xuất vụ mùa 2018 là 11.843,8 ha, trong đó lúa 4.735,4 ha, thời gian gieo trồng kết thúc trước ngày 10/10; diện tích cây màu 7.108,4 ha.
 
+ Phương án 2: Tổng lượng mưa trong tháng 9/2018 dưới 30mm nhưng hồ Đơn Dương dung tích trên 50 triệu m3 thì bổ sung thêm diện tích sản xuất lúa vụ mùa là 5.595,34 ha, thời gian gieo trồng kết thúc trước ngày 10/10. Như vậy, diện tích sản xuất vụ mùa 2018 theo phương án 2 là 17.439,14 ha, trong đó, lúa 10.330,74 ha, cây màu 7.108,4 ha.
 
+ Phương án 3: Trường hợp có mưa đều trên diện rộng, tổng lượng mưa trong tháng 9/2018 trên 100mm, lượng nước hồ Đơn Dương trên 80 triệu m3 và các hồ khác trên địa bàn tỉnh đạt dung tích chứa trên 50% thiết kế thì sẽ căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo gieo trồng vụ mùa 2018 cho phù hợp, với tổng diện tích 26.563 ha.
 
Căn cứ Kế hoạch số 3963/KH-UBND và diễn biến tình hình thời tiết, Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã làm việc thống nhất với các địa phương diện tích gieo trồng vụ mùa 2018 là 17.7173 ha, trong đó: lúa 10.445 ha, cây màu 7.272,3ha (tương ứng với phương án 2). Đến ngày 19/9/2018, diện tích lúa đã gieo 2.612/10.445 ha; màu đã gieo khoảng 30% kế hoạch. Riêng diện tích lúa vụ hè thu 2018 còn lại 957 ha vẫn đảm bảo nước tưới đến khi thu hoạch. 
 
 
Nông dân Ninh Thuận chủ động sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu
 
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn diễn biến tình hình thời tiết vẫn rất khó lường, lượng mưa phổ biến vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm. Do đó hạn hán có khả năng tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 51-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 3963/KH-UBND của UBND tỉnh./.
 
Tin tức - Sự kiện khác :
»Cán bộ nhân viên Công ty CP giống cây trồng Nha Hố với cuộc cách mạng 4.0 (26/09/2018)
»Ninh Thuận tập huấn “Thông tin Khoa học và Công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0” (25/09/2018)
»Internet of Things là gì? Internet vạn vật nghĩa là gì? (20/09/2018)
»SLOGAN: CHẤT LƯỢNG TẠO THỊNH VƯỢNG tại Công ty CP giống cây trồng Nha Hố (18/09/2018)
»Tập trung ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam (14/09/2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1345390
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh