Tặng CÚP VÀNG NÔNG NGHIỆP cho sản phẩm Hạt giống ngô lai VN8960

Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đã được Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng CÚP VÀNG NÔNG NGHIỆP cho sản phẩm Hạt giống ngô lai VN8960

Tin tức - Sự kiện khác :
»Chuyến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trồng ngô thương phẩm của tỉnh Savannaket, Lào. (06/06/2011)
»Hội nghị đầu bờ về giống ngô lai chịu hạn VN8960. (06/06/2011)
»Lễ ra mắt liên minh sản xuất giống ngô lai Nha Hố Seed (06/06/2011)
»Nghiên cứu và phát triển thị trường tại tỉnh Savannakhet - Lào (06/06/2011)
»Nghiên cứu và phát triển thị trường tại Camphuchia (06/06/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1061489
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh