THÔNG BÁO CHÀO BÁN TIẾP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI HẾT.

       Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chào bán tiếp số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết như sau:

 

Tin tức - Sự kiện khác :
»THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (01/06/2020)
»THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (06/05/2020)
»THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (22/04/2020)
»THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 5 NĂM LẦN THỨ IV, 2020 - 2025 (22/04/2020)
»GIỐNG LÚA THUẦN AN SINH 1399 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT NHIỄM PHÈN MỘC HÓA - LONG AN (28/02/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1425813
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh