THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

        Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau: 

  

 

 

 

Tin tức - Sự kiện khác :
»THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (06/05/2020)
»THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (22/04/2020)
»THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 5 NĂM LẦN THỨ IV, 2020 - 2025 (22/04/2020)
»GIỐNG LÚA THUẦN AN SINH 1399 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT NHIỄM PHÈN MỘC HÓA - LONG AN (28/02/2020)
»GIỐNG LÚA THUẦN OM429 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT ĐỒNG THÁP (25/02/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1384317
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh