THÔNG BÁO NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

        Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố xin trân trọng kính báo tới toàn thể cổ đông quy định về việc nộp tiền mua cổ phiếu. như sau:

 

 

Tin tức - Sự kiện khác :
»THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (13/08/2020)
»TỔNG HỢP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 25,4 TỶ ĐỒNG LÊN 40,0 TỶ ĐỒNG (12/08/2020)
»LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN ĐOÀN VIÊN VÀ THÀNH LẬP CĐCS CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (07/08/2020)
»LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN ĐOÀN VIÊN VÀ THÀNH LẬP CĐCS CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (07/08/2020)
»THÔNG BÁO CHÀO BÁN TIẾP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI HẾT. (16/06/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1507764
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh